Ett litet mejeri på Hven som ystar getostar från egna getter. Besök dem på Facebook.

Landsvägen 66
Sankt Ibb, Skåne Län

Tel: 0418-720 08