Bleckenstad Gård AB
Fack 658
FE 724
751 75 Uppsala

Telefon: 0142-10113
E-post: gardsbutiken@bleckenstad.se